Elk jaar is het op 19 november officieel Wereld Toiletdag. Op deze dag staan we stil bij iedereen die niet beschikt over een toilet. Maar liefst 2,5 miljard mensen gaan gebukt onder slechte hygiënische omstandigheden. En slechte hygiënische omstandigheden veroorzaken hoge kindersterfte. Jaarlijks sterven 800.000 jonge kinderen aan diarree, per dag 2.200 kinderen; dat zijn zo’n 70 volle schoolklassen.

Voor ons in de Westerse wereld is diarree een vervelende aandoening. Maar als je niet beschikt over de juiste hygiënische voorzieningen, kan diarree dodelijk zijn. Mede door de grote besmettelijkheid is dit in de Sahara en Zuid-Azië zelfs een van de belangrijkste doodsoorzaken voor kinderen van 5 jaar en jonger. Met schoon drinkwater, zeep, toiletten en informatie zijn deze kinderen simpel te redden.

Drie jaar in het kleinste kamertje?

In Nederland heeft elke woning een of meerdere toiletten. We gaan gemiddeld zes tot acht keer per dag naar het toilet (2.500 keer per jaar). Met z’n allen gaan we ongeveer 20 miljoen keer per dag naar de wc in Nederland. We brengen ongeveer een tot drie jaar van ons leven door op het kleinste kamertje van het huis

Wanneer we thuis zijn, gaat de toiletdeur vaak niet op slot. Van de vrouwen laat maar liefst een kwart de deur open. Van de mannen is dat slechts 13%. De helft van de mannen en vrouwen doet de deur wel dicht, maar niet op slot.

Hygiëne

Handen wassen is een van de beste manieren om overdracht van ziektekiemen te beperken. Volgens een artikel in Spits wast 71% van de mannen na een bezoek aan het toilet zijn handen. Slechts 64% van de vrouwen wast na elke toiletgang haar handen. Het blijkt dat Nederlanders vaker geneigd zijn om de handen te wassen bij het zien van een gekleurde dispenser.

Goed om te weten: de wc-pot noch de bril is de broedplaats van bacteriën. Andere elementen in de sanitaire omgeving bevatten in verhouding veel meer bacteriën. Denk aan de spoelknop, kraan, lichtschakelaar en deurknop. Ook de tandenborstel, vaak te vinden in de badkamer waar in sommige woningen ook een toilet is, bevat veelal poepbacteriën.