De gedachte dat we baby’s tussen de 4 en 6 maanden gluten moeten geven om coeliakie – in de volksmond vaak glutenintolerantie genoemd –  te voorkomen, gaat niet op. Dat blijkt uit een groot Europees onderzoek onder leiding van het LUMC. Het onderzoek verandert de kijk op de ontwikkeling van coeliakie. Er zijn ongeveer 160.000 Nederlanders met coeliakie.

Er werd gedacht dat het geven van kleine hoeveelheden gluten op jonge leeftijd coeliakie kan voorkomen. Vooral wanneer dit gebeurt tijdens de periode van borstvoeding. Dit staat ook in de richtlijnen en werd geadviseerd door (kinder)artsen over de hele wereld. Het afweersysteem zou zo wennen aan gluten, dat het hier later niet op zou reageren met een schadelijke afweerreactie.

Geen verschil

De resultaten van het onderzoek bieden een heel andere kijk op deze opvatting. Tussen de proefpersonen die gluten kregen en de groep die een placebo kreeg en pas op leeftijd van zes maanden gluten, was er, toen ze eenmaal drie jaar waren geworden, geen noemenswaardig verschil, meldt Europese coördinator en onderzoeksleider dr. Luisa Mearin. Het is zelfs zo, dat meisjes vaak eerder coeliakie krijgen als ze op de leeftijd van 4 maanden gluten hebben gekregen. Met zekerheid kan dit echter niet worden vastgesteld. Hier – en naar het ontstaan van de ziekte – is nog meer onderzoek nodig.

Symptomen coeliakie

De behandeling van coeliakie bestaat uit een levenslang glutenvrij dieet. Het ontstaat vaak al op jonge leeftijd, maar kan zich ook op latere leeftijd openbare. Mogelijke symptomen zijn diarree, een opgezette buik, bloedarmoede en bij kinderen een vertraagde groei. Coeliakie komt twee keer zo vaak bij vrouwen voor. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat dit al op 3-jarige leeftijd zichtbaar is. Hoe dat komt, is niet bekend.